ห้องปฎิบัติการ

การเรียนปฎิบัติการ Outdoor-Shooting

Outdoor-Shooting

กล้องโทรทัศน์สำหรับงานถ่ายทำ นอกสถานที่ แบ่งเป็นชุดกล้องความละเอียดสูง (Hi-Definition) ที่บันทึกเป็น File Base และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 ชุด ซึ่งเป็น ระดับ Professional ชนิดแบกบ่า(Shoulder Type)PANASONIC P2 Memory Card Camera-Recorder Set :AG-HPX372 จำนวน 3ชุด และระดับ Prosumer ชนิดมือถือ (Handy Type) PANASONIC AVCCAM Memory Card Camera-Recorder Set : AG-HMC41 จำนวน 3 ชุด และชุดกล้องความละเอียดมาตรฐาน Sony Professional Standard Definitionที่บันทึกเป็นTape Baseและอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 3 ชุด

view: 63 shares: