โกวิทย์ ผังคี : ช่างภาพ สำนักข่าวบีอีซี (TV 3)

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รหัส : ปี 53
อาชีพปัจจุบัน:   ช่างภาพ สำนักข่าวบีอีซี (TV 3)
view: 67 shares: