องค์อร โปร่งนาม : ประสานงานสคริปต์ข่าว สถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รหัส : ปี 53
อาชีพปัจจุบัน:   ประสานงานสคริปต์ข่าว  สถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี


 
view: 232 shares: