วรรณภา สีม่วง : Co-Ordinator บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รหัส : ปี 53
อาชีพปัจจุบัน:   Co-Ordinator บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
view: 192 shares: