สถาพร ด่านขุนทด : ผู้สื่อข่าว รายการข่าว 3 มิติ TV3

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รหัส : ปี 47
อาชีพปัจจุบัน:   ผู้สื่อข่าว รายการข่าว 3 มิติ TV3
view: 34 shares: