นฤมล สิทธิเม่ง (จอย ดาวกระจาย) : ผู้สื่อข่าวบันเทิง รายการดาวกระจาย นักแสดง บริษัทโพลีพลัส เอ็นเตอร

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รหัส : ปี 43
อาชีพปัจจุบัน:   ผู้สื่อข่าวบันเทิง รายการดาวกระจาย นักแสดง บริษัทโพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
view: 40 shares: