อรุโณทัย ศิริบุตร :ผู้ประกาศข่าว/พิธีกร บริษัท: สถานี Asia Update บริษัท เดโมเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ก จำกัด

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รหัส : ปี 49
อาชีพปัจจุบัน:   ​ผู้ประกาศข่าว / พิธีกร
บริษัท: สถานี Asia Update บริษัท เดโมเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
view: 32 shares: