พีราพร เพรียวพานิช : หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน Thai Lion Air

สาขาวิชา:    การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
รุ่น:  รหัส  42
อาชีพปัจจุบัน:  หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน  Thai Lion Air
view: 28 shares: