กรกมล พาภิรมย์ : ผู้สื่อข่าวสายบันเทิง หนังสือพิมพ์สยามบันเทิง และตำแหน่ง Make-up Artist ที่ Humbugioh foto

ผู้สื่อข่าวสายบันเทิงสาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
อาชีพปัจจุบัน:  หนังสือพิมพ์สยามบันเทิง และตำแหน่ง Make-up Artist ที่ Humbugioh  foto
view: 139 shares: