วรพัฒน์ มะหมัดเหม : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก บ. มีเดีย สตูดิโอ

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
อาชีพปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก บ. มีเดีย สตูดิโอเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก บ. มีเดีย สตูดิโอ
view: 21 shares: