วัชราทิตย์ เกษศรี : ผู้ประกาศข่าวช่อง T NEWS /เจ้าของเพจ “ตามติดชีวิตนักข่าว

สาขาวิชา:    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
อาชีพปัจจุบัน: ​ผู้ประกาศข่าวช่อง T NEWS /เจ้าของเพจ “ตามติดชีวิตนักข่าว​"
view: 0 shares: