อาภัสนันท์ จันทร์ฤกษ์ : การตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัทบ้านวันดี เรียลเอสเตท จำกัด เป็นธุรกิจด้านอสั

สาขาวิชา:    การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
รุ่น:  รหัส  54
อาชีพปัจจุบัน:  การตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัทบ้านวันดี เรียลเอสเตท จำกัด เป็นธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรร
view: 0 shares: