ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ Broadcasting&Film Editing

ห้องปฏิบัติการ Apple Mac Lab (Broadcasting&Film Editing)

ห้องปฏิบัติการ Apple Mac Lab จำนวน 1 ห้อง มีชุด Mac Pro จำนวน 31 ชุด พร้อมโปรแกรมรองรับการตัดต่อระดับ Hi-end แบบเดียวกับที่ใช้ใน Holywood อาทิ Final Cut Pro 7, Motion 4, Soundtrack Pro 3, Color 1.5, Compresser 3.5, Protools 9 ที่รองรับการตัดต่อชิ้นงาน และผลิตสื่อทางด้านภาพและเสียงที่มีความละเอียดสูง รวมถึงสามารถสร้างชิ้นงานภาพกราฟิกเพื่อนำไปใช้เพิ่มความสวยงามในการสร้างสรรค์ชิ้นงานตัดต่อได้ นอกจากนี้ยังมีห้อง Server & Ingest Station  จำนวน 1 ห้อง เพื่อใช้สำหรับการจัดการเก็บแฟ้มข้อมูลและสืบค้นข้อมูล เชื่อมต่อกับชุด Mac Pro จำนวน 31 ชุด สำหรับการตัดต่ออย่างครบวงจร
view: 88 shares: