ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ Broadcasting Studio

ห้องปฏิบัติการในการถ่ายทำรายการวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting Studio) 

มีจำนวน 2 ห้อง กว้างขวางเพียงพอที่จะสามารถจัดฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ เพื่อใช้ในการถ่ายทำ รายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ได้ โดย Studio 1 มีขนาด 13 x 18.7 x 7 เมตร และ Studio 2 มีขนาด 9 x 16.5 x 7 เมตร ใน Studio มีผนังเก็บเสียงที่ผลิตจากใยหิน (Rock Wool) บุโดยรอบเพื่อดูดซับเสียง ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก รวมทั้งป้องกันการสะท้อนของเสียงระหว่างการถ่ายทำมีกล้องโทรทัศน์ Digital รุ่น DXC-D35PK จำนวน 3 ตัว ซึ่งสามารถถ่ายทำโดยให้คุณภาพของภาพที่ได้มาตรฐานทัดเทียมกับกล้องโทรทัศน์ที่ใช้อยู่ใน Studio ของสถานีโทรทัศน์ทั่วไป มีระบบควบคุมไฟส่องสว่างและโคมไฟมาตรฐาน พร้อมทั้งผ้า Cyclorama 3 สี อันได้แก่ สีขาว สีดำ และสีน้ำเงิน ที่สามารถเลือกใช้เป็นฉากพื้นหลังให้เหมาะสมกับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ Cyclorama สีน้ำเงินนั้นสามารถใช้ในการทำเทคนิค Chroma Keys ได้เป็นอย่างดี
view: 842 shares: