โบว์ชมพู ศรีทองท้วม : ศิลปินสังกัดอาร์สยาม บริษัทอาร์ เอส โปรโมชั่น

สาขาวิชา:  การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
รุ่น:  รหัส 51
อาชีพปัจจุบัน:  ศิลปินสังกัดอาร์สยาม บริษัทอาร์ เอส โปรโมชั่น 
view: 840 shares: