นวลปรางค์ จงหมายกลาง : ผู้ประกาศข่าว เดลินิวส์ทีวี

สาขาวิชา:   วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รุ่น:  รหัส 49
อาชีพปัจจุบัน:  ​ผู้ประกาศข่าว เดลินิวส์ทีวี
view: 460 shares: