ชนพัฒน์ ช่วยครุฑ : อาจารย์ประจำ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

สาขาวิชา:  การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
รุ่น:  รหัส 41
อาชีพปัจจุบัน:   ​อาจารย์ประจำ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
view: 84 shares: