สามารถ เส้นสาย : ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สาขาวิชา:  การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
รุ่น:  รหัส 
อาชีพปัจจุบัน:  ​ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
view: 218 shares: