ศุภลักษณ์ เขียวแก้ว : บุคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขาวิชา:  การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
รุ่น:  รหัส 53
อาชีพปัจจุบัน:   ​บุคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธนบุรี
view: 114 shares: