สาธิต แสนสามกอง : ที่ปรึกษาการขายลูกค้ารายใหญ่ บริษัท โตโยต้า ริช จำกัด (เชียงใหม่)

สาขาวิชา:  การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
รุ่น:  รหัส 53
อาชีพปัจจุบัน:  ​ที่ปรึกษาการขายลูกค้ารายใหญ่ บริษัท โตโยต้า ริช จำกัด (เชียงใหม่)
view: 3 shares: