วสุธา สอาดจิตร์ : Marketing Executive บจก.ฟรุ๊ตแอนด์ฟาร์ม

สาขาวิชา:  การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
รุ่น:  รหัส 55
อาชีพปัจจุบัน:  ​Marketing Executive บจก.ฟรุ๊ตแอนด์ฟาร์ม
view: 124 shares: