ข่าว/กิจกรรม

เปิดเรียบร้อยแล้ว กับสาขาการออกแบบแฟชั่น คณะนิเทศศาสตร์

สาขาการออกแบบแฟชั่น นิเทศศาสตร์ SPU

เรียนรู้ทุกเรื่องในวงการแฟชั่นแบบครบวงจร เพื่อพร้อมในการทำงานตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การตลาดแฟชั่น และการเป็นผู้ประกอบการในวงการแฟชั่น

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอาจารย์พิเศษที่เป็นตัวจริงในวงการแฟชั่น มีผลงานและประสบการณ์ระดับนานาชาติ

เน้นการปฏิบัติจริง เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบ
มาเตรียมตัวเป็นนักออกแบบและเบื้องหลังของวงการแฟชั่นมืออาชีพกับนิเทศศาสตร์ สาขาการออกแบบแฟชั่น

ดูรายละเอียดสาขา : https://goo.gl/6lvLUl

สมัครเรียนออนไลน์ : https://goo.gl/yUL8fw

#นิเทศศาสตร์ #SPU

view: 95 shares: