ผลงานและรางวัล

เด็กนิเทศ SPU คว้ารางวัลจากการประกวด Digital MICE Award 2016 : Young VDO Contest

เด็กนิเทศ SPU คว้ารางวัลจากการประกวด Digital MICE Award 2016 : Young VDO Contest

พี่ ๆ เด็กนิเทศ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดคลิปวิดีโอ ในโครงการ Digital MICE Award 2016 : Young VDO Contest ที่จัดโดยสำนักงานจัดการประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน

นอกจากจะได้รับรางวัลและทุนการศึกษาแล้ว ยังได้ความรู้จากตัวจริงในวงการ เพราะพี่ ๆ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม Workshop กับ 'พี่บอล' วิทยา ทองอยู่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์ ขวัญใจวัยฮอร์โมนด้วย

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
1. นาย ธนวัฒน์ ปะสังติโย
2. นาย อาเซียน ธนุกาลกุล

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
1. นาย เปรม ขาวทอง
2. นาย จามาล แตรสังข์
3. นาย นัทธพงษ์ แสงทอง