ข่าว/กิจกรรม

ลุยกับโจทย์ที่ผลิตชิ้นงานได้จริงกับการสื่อสารด้วยภาพ จากสาขาออกแบบสื่อสารออนไลน์ นิเทศ SPU!!

ลุยกับโจทย์ที่ผลิตชิ้นงานได้จริงกับการสื่อสารด้วยภาพ  อีกหนึ่งวิชาคุณภาพ ที่ปูพื้นฐานให้เด็กนิเทศ ปี1 
CMM150 #FD #CPA #OCM #CASPU #DEKNITED #SPU
view: 24 shares: