ข่าว/กิจกรรม

เหตุผลที่ต้องมี Sim Agency สนามฝึกของเด็กมีของ!

หตุผลที่ต้องมี Sim Agency สนามฝึกของเด็กมีของ!
By... อาจารย์บอย - ผศ.มานินทร์ เจริญลาภ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.spu.ac.th/showcase/513/th?fbclid=IwAR2rF7b20rmYzxw3UbJUUBcTAli23LKqeCDSrZLWFWIx45Wv76VBGHQrrMA
view: 21 shares: