ข่าว/กิจกรรม

#FD #SPU สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ จาก Admission Premium 2023

#FD #SPU สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ จาก Admission Premium 2023
Link Facebook 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=732044708484523&set=a.653940796294915
Link Website
https://www.admissionpremium.com/u-recommend/news/6770
รักชอบงานเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังของวงการภาพยนตร์ต้องไม่พลาด #DEKNITED #SPU
view: 25 shares: