ข่าว/กิจกรรม

UP สกิลความปัง !!! คลาสการถ่ายภาพเบื้องต้นของเด็กนิเทศSPU ปี1

UP สกิลความปัง !!! คราสการถ่ายภาพเบื้องต้นของเด็กนิเทศSPU ปี1  ฝึกถ่ายสินค้าประเภทอาหาร 
ด้วยอุปกรณ์กล้องที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือ MOBILE ส่วนตัว ด้วยแสงไฟต่อเนื่อง และ ฝึกการตกแต่งภาพ 
#CMM256 #FD  1 ใน รายวิชาดีๆ เพื่อ #DEKNITED #SPU ชั้นปีที่ 1  #DYNAMICUNIVERSITY
view: 22 shares: