ข่าว/กิจกรรม

สิ้นสุดการรอคอย...ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุน 100% ปีการศึกษา 2566

สิ้นสุดการรอคอย...ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก!!
ทุน 100% ปีการศึกษา 2566
- ทุน SPU ตัวจริง
- ทุน SITI ตัวจริง (คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
- ทุน GIS (วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม)
คลิก :  www.spu.ac.th/page/announcereal66
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #Dek66 
#SripatumUniversity #SPU #ทุนการศึกษา
view: 155 shares: