ข่าว/กิจกรรม

ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ด้วยคลาสออกแบบ LINE สติ๊กเกอร์

ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ 
ด้วยคลาสออกแบบ LINE สติ๊กเกอร์
สามารถพัฒนาจนนำออกจำหน่ายได้จริงบนระบบ LINE 
ใน Theme ฉลองเทศกาล My Valentine : love for all  
#CMM150 #OCM 1 ใน รายวิชาดีๆ เพื่อ #DEKNITED #SPU ชั้นปีที่ 1 รหัส 65
view: 68 shares: