ข่าว/กิจกรรม

​คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Storytelling and Content Creation for Smart Tourism" เพื่อ Reskill Upskill และค้นหา Newskill  สำหรับผู้ที่สนใจการเล่าเรื่องและสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อเปิดประสบการณ์การการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในแบบฉบับของตัวเอง ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล
UploadImage
โครงการได้จัดอบรม ทั้งหมด 5 วัน ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 12 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา 
UploadImage

ตลอด 5 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 40 คน ได้ฝึกฝนการเล่าเรื่อง Storytelling ทั้งการปั้นเรื่องท่องเที่ยวผ่านหลัก Storytelling การจับเรื่องเล่ามาแต่งตัว และ การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ การถ่ายภาพ ถ่ายคลิปวิดีโอ และการตัดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือ ได้ฝึกปฏิบัติจากอุปกรณ์จริง ทั้งกล้อง GoPro และ โดรน รวมถึงเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์และการจัดแสงเพื่อการถ่ายภาพ 
ได้ฝึกฝนทุกขั้นตอน จนสามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเล่าเรื่องในเชิงการท่องเที่ยวได้ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมรับมอบประกาศนียบัตร โดย ผศ.วรรณี งามขจรกุลกิจ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์  
UploadImage

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่สนับสนุนโอกาสการเรียนรู้และลงมือทำในครั้งนี้
UploadImage
view: 66 shares: