ข่าว/กิจกรรม

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ให้นักศึกษาศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงกับการออกกอง

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ให้นักศึกษาศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงกับการออกกอง #UploadImageทีม9 Day
รวมรหัส 64 63 62 เรียนกับประสบการณ์จริง
 
view: 73 shares: