ข่าว/กิจกรรม

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ขอบพระคุณ คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ โปรดิวเซอร์โฆษณา อู๋ winkwink ที่มาบรรยายในรายวิชาcmm199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพด้าน

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ขอบพระคุณ คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ โปรดิวเซอร์โฆษณา อู๋ winkwink ที่มาบรรยายในรายวิชาcmm199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพด้านนิเทศศาสตร์
ให้กับเด็ก Film SPU ในหัวข้อการปรับตัวของคนทำสื่อในสถานการณ์ COVID-19 ทั้ง 2 กลุ่มเรียน เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริงในโลกอนาคต
view: 76 shares: