ข่าว/กิจกรรม

เปิดแล้วหลักสูตร "Storytelling and Content Creation for Smart Tourism"

เปิดรับ


หลักสูตร Storytelling and Content Creation for Smart Tourism

ถ้าคุณอยากเป็นนักเล่าเรื่องและสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อเปิดประสบการณ์การการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในแบบฉบับของตัวเอง ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล เรียนฟรี!!! จำนวนจำกัดเพียง 40 คน! เท่านั้น -มาร่วม Reskill Upskill และค้นหา Newskill ของคุณ กับหลักสูตรระยะสั้น “Storytelling and Content Creation for Smart Tourism”

โดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สนับสนุนโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

วันที่อบรมทุกทุกเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 5 วัน
เริ่ม 12,13,19,20,26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พร้อมมอบประกาศนียบัตร

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

view: 112 shares: