บริการวิชาการ

ตลาดพลู: ปฏิบัติการย่านสร้างสรรค์

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563
ตลาดพลู: ปฏิบัติการเรียนการสอนเชิงพื้นที่สู่การสร้างสรรค์ย่าน(เสมือนจริง)

https://www.talatphlu.info/

view: 0 shares: