ข่าว/กิจกรรม

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าพบ คุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น

ผศ.มานินทร์ เจริญลาภ  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 

ได้เข้าพบ คุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น  พร้อมทีม Sim Agency ในช่วงบ่ายของวันนี้ 

เพื่อปรึกษาหารือในการทำ MOU ร่วมกัน และการผลิต Viral Clip

ให้แก่บริษัท ถือเป็นความร่วมมือของภาคธุรกิจเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่กับมหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและ

ศักยภาพผ่านกระบวนการทำงานจริง 

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

view: 178 shares: