ข่าว/กิจกรรม

คุณชาติ กอบจิตติ ศิลปินแห่งชาติเจ้าของแบรนด์พันธุ์หมาบ้า

วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณชาติ กอบจิตติ
ศิลปินแห่งชาติเจ้าของแบรนด์พันธุ์หมาบ้า

คุณชาติ กอบจิตติ ผู้เป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาวรรณศิลป์มาสอนนักศึกษาในรายวิชา
OCM341 การวางแผนการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

คุณชาติได้เขียนวรรณกรรมไว้มากถึง 18 เล่ม
แต่ละเล่มได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ทว่าจากการเขียนวรรณกรรม
นำไปสู่เจ้าของแบรนด์แฟชั่น
ที่ใช้ชื่อแบรนด์ว่า "พันธ์ุหมาบ้า"

โดยกล่าวว่าการปรับเปลี่ยนธุรกิจสิ่งที่สำคัญที่สุด
ต้องเกิดจากความชอบ
เพราะถ้าชอบก็จะมีความรู้และประสบการณ์มาก
และอีกสิ่งหนึ่งคือ เครื่องมือการตลาดออนไลน์
เนื่องจากเป็นส่วนช่วยเสิรม
ที่ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่าในอดีต

 
view: 201 shares: