ข่าว/กิจกรรม

การเล่าเรื่องสำคัญอย่างไร ?

การเล่าเรื่องสำคัญอย่างไร ?

การเล่าเรื่องไม่ใช่แค่การพูด
หรือการอธิบาย แต่เป็นศาสตร์ขั้นสูง
ในการสร้างบุคลิกภาพ
อีกทั้งสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคคล

การเล่าเรื่อง คือการสร้างเรื่องราว
โดยผสมผสานทักษะต่างๆมากมาย
เช่น การพูด การใช้เสียง
การเขียน การอ่าน
รวมถึงการวางตัว

โดยเฉพาะการเล่าเรื่องนั้น
เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการวางรากฐานให้กับผู้นำ
และผู้บริหาร

พบกับ : The STORY by SPU Chapter 5
Ultimate Leadership Tools

ชมภาพบรรยากาศการเรียนผ่านทาง https://www.facebook.com/pg/thestorybyspu

สมัครได้ที่ www.thestorybyspu.com

view: 166 shares: