ข่าว/กิจกรรม

The STORY: Ultimate Leadership Tools

หลักสูตรด้านการเล่าเรื่องเต็มรูปแบบ
แห่งเเรกของประเทศไทย

หนึ่งในเครื่องมือสำคัญของผู้นำและผู้บริหารทุกคน
มุ่งเน้นการเรียนรู้ศาสตร์แห่ง Storytelling
ทั้งการเล่าเรื่องสินค้า การเล่าเรื่อง Brand
การเล่าเรื่ององค์กร และเล่าเรื่องของตนเองได้อย่างทรงพลัง

The STORY เรียนอะไร ?
• การเล่าเรื่อง (Storytelling)
• Content Marketing Approach
• เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ในการเล่าเรื่อง
เช่น การพูด, การใช้เสียง, การเขียน,
การเล่าเรื่องด้วยภาพ, Infographic, VDO และอื่น

กิจกรรมในTheSTORY
• Acting for Storytelling Workshop
• Storytelling with LEGO Workshop
• Story-finding with Design Thinking Workshop
• Improvisation Story Workshop
• STORY in Action Workshop
• เสน่ห์ของเรื่องเล่า Workshop
• Photo Storytelling Workshop
• Infographic Workshop
• Visual Storytelling Workshop

เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม
The story รุ่น 5 เริ่มเรียน
13 มกราคม 64 - 7 เมษายน 64

view: 132 shares: