ข่าว/กิจกรรม

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยเครื่องมือการตลาดออนไลน์ ?

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ด้วยเครื่องมือการตลาดออนไลน์ ?


3-4 เดือนที่ผ่านมา
เกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมทั่วโลก
ทำให้ธุรกิจต่างๆ ซบเซาเป็นอย่างมาก

แต่ทว่าวิกฤตนั้นสามารถสร้าง
เป็นโอกาสทางรอดให้กับธุรกิจได้

ด้วย เครื่องมือการตลาดออนออนไลน์


เครื่องมือการตลาดออนไลน์
เปรียบเสมือนเข็มทิศในการแก้ไขปัญหา และหาทางออกให้กับนักการตลาด

ซึ่งเข็มทิศมีหลากหลายรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับเราจะใช้ในบริบท
และสถานการณ์อะไร
เหมือนกับเครื่องมือการตลาดออนไลน์

ที่มีให้เลือกสรรมากมาย
โดยนักการตลาดจะต้องประยุกต์ใช้
ให้ถูกลักษณะ เพื่อจะได้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ตัวอย่างผลงานการขายเมนูอาหาร
โดยใช้ เครื่องมือการตลาดออนไลน์
ในวิกฤตที่ผ่านมา ด้วยสื่อเฟซบุ๊ก
และอินสตาแกรม ของนักศึกษา
สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์

#วิชาการวางแผนการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

#สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
#นิเทศศาสตร์ศรีปทุม
 

 

view: 197 shares: