ข่าว/กิจกรรม

ข้อมูลการรีวิวจากสื่อยูทูบ เป็นประโยชน์จริงหรือไม่ ?

ข้อมูลการรีวิวจากสื่อยูทูบ
เป็นประโยชน์จริงหรือไม่ ?

การเขียนงาน บทความ วิจัย
วิชาการ คอลัมน์ บล็อก
ต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูล
จากแหล่งต่างๆในการเขียน

หนึ่งในแหล่งข้อมูล
ที่หลายคนอาจจะไม่รู้
หรือไม่คิดว่าเป็นประโยชน์
คือ ข้อมูลการรีวิวจากสื่อยูทูบ

เนื่อจาก การรีวิวต้องมีการ
นำเสนอข้อมูลที่อัปเดต
เพื่อให้ผู้ชมได้ความรู้
อีกทั้งเกิดประโยชน์สูงสุด

ซึ่งนักเขียนสามารถ
นำข้อมูลจากการรีวิว
ของสื่อยูทูบมาอ้างอิงได้
และนำเสนอต่อยอด
ในศาสตร์ต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป

ตัวอย่างข้อมูลอัปเดต
สถานที่ท่องเที่ยวระยอง
ผ่านการรีวิวบนสื่อยูทูบ
ของนักศึกษา
สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM

view: 160 shares: