ข่าว/กิจกรรม

การรีวิวไม่ยากอย่างที่คิด ?

การรีวิวไม่ยากอย่างที่คิด ?

ความชอบบางอย่าง
สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล
เปลี่ยนจากความชอบเป็นอาชีพ

หนึ่งในอาชีพที่เน้นทักษะการพูด
เพื่อโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม
รวมถึงการประยุกต์
เข้ากับเครื่องมือออนไลน์

การรีวิวมีหลากหลายประเภท
เช่น รีวิวสถานที่ รีวิวร้านอาหาร
รีวิวการเดินทาง รีวิวทั่วไป

การรีวิวเหล่านี้
มีความแตกต่างกันอยู่ที่คอนเทนต์
แต่สิ่งที่เหมือนกัน
คือ จะรีวิวอย่างไร
ให้คนสนใจและกดติดตามต่อ

ผลงานการรีวิวคาเฟ่
ของนักศึกษาปี3
สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์https://www.youtube.com/watch?v=0QBvSytVzHg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1iDJmZ2spTmz7xSBLEpKVt-q_jlMdykc-iaMx6dvx2alCv--kyR-CzFfI

view: 217 shares: