ข่าว/กิจกรรม

การเกาะกระแสเป็นหนึ่งในกลุยทธ์การสร้างสรรค์ผลงาน ?

การเกาะกระแสเป็นหนึ่งในกลุยทธ์
การสร้างสรรค์ผลงาน ?

กระแส หมายถึงสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจ
ในขณะนั้น อาจจะเป็น คลิปวิดีโอ
คำพูด แฮชแท็ก หรือ แนวเพลง

การสร้างสรรค์ผลงานในเชิงธุรกิจ
คือ การรังสรรค์ผลงาน
ให้ออกมาเป็นรูปธรรม โดยใช้หลักการ
ความทันสมัย ไม่เหมือนใคร
ซึ่งอาจจะเกิดจากการนำผลงาน
ของคนอื่นมาดัดแปลง
และ ประยุกต์ใหม่เพื่อตอบสนอง
ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์

แต่ทว่าผลงานสร้างสรรค์ ก็รวมถึง
การเกาะกระแส ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ที่ทำให้ผลงานปังได้เฉกเช่นเดียวกับ
การสร้างผลงานให้ติดเทร็นด์
ในกระแส ณ ตอนนั้น

หนึ่งในผลงาน การเกาะกระแส
คลิปวิดีโอเพลง
How You Like That ของ วง BLACKPINK
โดยนักศึกษา ปี3
สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
ได้นำแต่ละฉากมาวิเคราะห์ + Reaction ต่างๆ
view: 121 shares: