ข่าว/กิจกรรม

ความแตกต่างระหว่าง Story และ Storytelling ?

ความแตกต่างระหว่าง
Story และ Storytelling ?
Story คือเรื่องราว การเล่า การรายงาน
ที่เป็นการพรรณนา
โดยอาจจะมีจุดหมายปลายทาง
หรือไม่มีก็เป็นได้

วัตถุประสงค์ของ Story
คือการอธิบายเรื่องราวต่างๆ การใช้ชีวิต
การทำงาน การบริโภคอาหาร การเดินทาง
หรือ การกระทำบางอย่าง
โดยส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในบริบท
ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้เล่าเรื่อง

แต่ทว่า Storytelling ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่อง
หรือ เป็นแค่ Story เท่านั้น
Storytelling เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่ง
ในการจัดระบบ และจัดการความรู้
โดยดึงเอาเทคนิค และประสบการณ์ขั้นสูง ของผู้เล่าออกมาประยุกต์ใช้
โดยมีเป้าหมายในการเล่าเสมอ

ซึ่งหัวใจสำคัญของ Storytelling คือ
"What to say " เล่าอะไร
"How To say" เล่าอย่างไร

ณ ปัจจุบัน Storytellling
ต้องผสมผสานความรู้
และความบันเทิง
เพื่อดึงดูดผู้ชมให้ได้มากที่สุด
โดยใช้วิธีบูรณาการเครื่องมือต่างๆ
เช่น แอปพลิเคชัน
โปรแกรมการตัดต่อ เอฟเฟกต์
อีกทั้งต้องประยุกต์
การนำเสนอผ่านโลกออนไลน์

ตัวอย่างผลงาน Storytelling
"การปลูกมอนสเตอร่า (Monstera)"
ของนักศึกษาปี 3
สาขาการออกแบบสื่อสารออไลน์ OCM
>ศศินา ทรัพย์เกษม (ปลื้ม)<

 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=kODB3z5z6Mw&app=desktop&fbclid=IwAR1smV27KCeWclGOCOPYYnyzENek8s6i2N19t0WuSBivxMYfVoj5x6G1uP4

view: 159 shares: