ข่าว/กิจกรรม

อาชีพเบื้องหลังการทำงาน คือส่วนผสมของความสำเร็จ ?

อาชีพเบื้องหลังการทำงาน
คือส่วนผสมของความสำเร็จ ?

การทำงานเบื้องหลัง
เปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระ
เป็นอาชีพขับเคลื่อนองค์กร
สู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
และ เป็นห้องเครื่องคอยช่วยเหลือ
ภาพรวมทุกสิ่งอย่าง

คนทำงานเบื้องหลังมักเห็น
ข้อผิดพลาดและสามารถประยุกต์
นำกลับมาแก้ไขใหม่
ให้ดีขึ้นได้ตลอดเวลา
เพราะการทำงานเบื้องหลัง
จะเห็นภาพกว้าง
ทำให้เราได้คิด วิเคราะห์การทำงาน
แต่ละสถานการณ์

ยกตัวอย่างการทำงานเบื้องหลัง
การถ่ายนางแบบในสตูดิโอของนักศึกษา
สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM ปี3

นักศึกษาเหล่านี้มองเห็นภาพรวมการทำงาน
สามารถรู้มุมของนางแบบ
การเซตท่าทาง เสื้อผ้า ทรงผม
การตั้งกล้อง ไฟ และฉาก

เบื้องหลังการทำงานโดย...

นภาพร จันทร์สี (Photographer)
สิทธิ โชตนะพันธ์ (Assistant Photographer)
ประกายดาว ปานโรจน์ (Makeup)
เบญจมพร มากรอด (Makeup)
บุษปภัทร เสขะกุล (Stylist ,Costume)
วันวิสา พัสดร (Props Setting)
วรวุฒิ จันทร์ดวงสี (Graphic Design)
กิตติธัช เพ็งพุก (Light Control)

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM
นิเทศศาสตร์ศรีปทุม
SPU

view: 205 shares: