ข่าว/กิจกรรม

ทักษะแห่งอนาคต

EP.7 ทักษะแห่งอนาคตคืออะไร ?

 

ทุกวันนี้... โลกหมุนเร็วกว่าเดิม

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ซึ่งเป็นผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม

 

การศึกษา ก็เช่นกัน

การก้าวกระโดดของเทคโนโลยี

ทำให้การศึกษาต้องประยุกต์และปรับตัว

 

หนึ่งในการปรับตัวของการศึกษา

คือ การเสริมสร้าง

"ทักษะแห่งอนาคต" ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ยังเรียนอยู่

ภายในมหาวิทยาลัย

 

ทักษะที่ว่าด้วย ความสามารถและศักยภาพของบุคคล

ที่มีความต้องการอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมหยิบยื่น

ทักษะต่างๆที่โลกต้องการในปัจจุบัน

ให้กับนักศึกษาระหว่างเรียนอยู่

เพื่อที่จะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย

อย่างมีประสิทธิภาพ

พบกับสุดยอดกูรูของวงการต่างๆในประเทศไทย
Future Skill แรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่

"อนาคตเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้"
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SPU

 

view: 251 shares: