ข่าว/กิจกรรม

ขอบเวทีงานปฐมนิเทศคณะนิเทศศาสตร์

ขอบเวทีงานปฐมนิเทศคณะนิเทศศาสตร์

นักศึกษามีความเป็นมืออาชีพในทุกๆด้านทั้ง

กระบวนการทำงาน การออกแบบงาน

ภาพ เสียง สี ไฟ จัดเต็มมาก

สุดยอดนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

ขอบคุณนักศึกษานิเทศทุกคน

งานออกมาเลิศมาก

SPU

นิเทศศาสตร์ศรีปทุม

view: 162 shares: