ข่าว/กิจกรรม

Youtuber ไม่ใช่แค่เป็นคนอัพโหลดไฟล์เท่านั้น

Youtuber ไม่ใช่แค่เป็นคนอัพโหลดไฟล์เท่านั้น

แต่เป็นอาชีพอิสระที่สร้างรายได้อย่างมหาศาล

Youtuber เปรียบเสมือนนักเล่าเรื่อง

ผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์

การวางแผน เทคนิค การตั้งกล้อง

อีกทั้งการผสมผสานโปรแกรมการตัดต่อต่างๆ

กุญแจสำคัญของการเป็น Youtuber คือ

เราจะสร้างเนื้อหาและเล่าเรื่องอะไรให้ได้คุณภาพ

และดึงดูดผู้ชมให้มากที่สุด

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM

ไม่ใช่แค่การสอนในห้องเรียนเท่านั้น

แต่ยังประสิทธิ์ประสาทให้นักศึกษา

ได้เรียนรู้การทำงานกับ

ตัวจริงและประสบการณ์จริงของการเป็น

Youtuber ระดับประเทศ

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์

SPU

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

view: 305 shares: