ข่าว/กิจกรรม

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์คืออะไร ?

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์คืออะไร ?
คือการเรียนรู้ศาสตร์แขนงต่างๆ
ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
ควบคู่ไปพร้อมกัน ศาสตร์ที่ว่าด้วยชั้นเชิง
ของการประยุกต์กระบวนการความคิด
การวางแผนขั้นตอนการทำงาน
ให้ออกมาเป็นรูปธรรมและจับต้องได้

อาชีพเบื้องหลัง
การเล่าเรื่องต่างๆผ่านสื่อออนไลน์
การสร้างคลิป ออกแบบเว็ปไซต์
เทคนิคการตัดต่อ การวาดภาพด้วยโปรแกรมทันสมัย
ถ่ายภาพ

อาชีพเบื้องหน้า
นักเล่าเรื่องผ่านคลิป Youtuber Vlogger
พิธีกร นักพากย์ นักการตลาด นักวางแผน

ยีนส์ - ภัทรวิจิตรา เอี่ยมอำนวย
นอกจากจะเป็นทีม staff ทำกิจกรรมให้คณะแล้ว
นอกเวลาเรียน ยีนส์ยังรับหน้าที่ “Creative”
คิดสร้างสรรค์รายการให้กับ
YouTube Channel : CondoMangmum
คอนโดแมงมุม Channel แนะนำอสังหาริมทรัพย์

บทบาทของยีนส์คือ คิดสร้างสรรค์รายการ
สำหรับนักศึกษาปี 2 แล้ว ถือเป็นงานที่ท้าทายมาก แต่ยีนส์ก็ทำได้

ผลงานการเป็น Creative ของยีนส์
คอนโดแมงมุม EP7 : https://youtu.be/_kXz_NONeVo
คอนโดแมงมุม EP8 : https://youtu.be/_IRWU4aMrzw

#สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM
#SPU
#นิเทศศาสตร์ศรีปทุม

view: 60 shares: