ข่าว/กิจกรรม

เบื้องหน้าและเบื้องหลังต่างกันอย่างไร

การทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงนั้นประกอบไปด้วย
เบื้องหน้าและเบื้องหลัง แล้วต่างกันอย่างไร ?

สำหรับเบื้องหน้า...
คือ การใช้ความสามารถในการสะกด
คนดูให้อยู่กับเราผ่านเลนส์กล้อง
การควบคุมสถานการณ์ต่างๆ
การใช้ทักษะการแสดง การพูด การท่องบท
การจดจำ รวมถึงการใช้อริยบถต่างๆ
ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า

อาชีพ >>
นักแสดง พิธีกร นักรีวิว นักเล่าเรื่อง นักพากย์
นายและนางแบบ ผู้ประกาศข่าว ฯลฯ

สำหรับเบื้องหลัง...
การใช้ความสามารถในด้านความคิด
การทำความเข้าใจกระบวน
การทำงานแต่ละขั้นตอน
การเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไป
ผ่านหลังเลนส์กล้อง
การใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผน

อาชีพ>>
นักเขียนคอนเทนต์ นักเล่าเรื่อง
นักออกแบบกราฟิก นักถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ
นักสร้างคลิปวิดีโอ Youtuber, Vlogger
นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบแอปพลิเคชัน
นักวางแผนการตลาดผ่านสื่อต่างๆ
ผู้กำกับ นักขียนบท ฯลฯ

"นิเทศศาสตร์ศรีปทุม คือ
คำตอบของอาชีพการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง"
#นิเทศศาสตร์ศรีปทุม
#SPU
#การออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM
#สื่อสารการแสดง PA
#ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล FD
#ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ DTV

view: 55 shares: