ข่าว/กิจกรรม

นิเทศ อาสา ถ่ายภาพให้ปัง

 คณะนิเทศศาสตร์ นำทีมนักศึกษาลงพื้นที่ร้านค้า

“บัวบาน...ร้านเพียบ” (รอบที่ 1) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ SPU CARE

เพื่อถ่ายภาพสินค้า เพื่อใช้สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อไป 

ซึ่งร้านค้ายินดี ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

view: 15 shares: